De Sint Jans Schola Laren is een projectkoor wat enkele keren per jaar in de Sint Jans Basiliek te Laren een concert geeft. Heel bekend zijn het jaarlijkse Kerstconcert op de tweede Kerstdag en het Paasconcert op tweede Paasdag.

Per concert wordt aan de hand van het programma bekeken wat voor koorsamenstelling nodig is en worden de zangers daarvoor gevraagd. Dit zijn zangers uit Laren zelf, aangevuld met mensen uit de regio en hen die zich ervoor hebben aangemeld.

Mensen die ook in de “kaartenbak” van de Schola willen worden opgenomen kunnen zich bij ons melden. Van hen wordt verwacht dat ze redelijk noten kunnen lezen en de muziek van te voren zelf kunnen instuderen en voorbereiden.
Voor meer informatie kunt U ons mailen.