De Sint Jans Schola Laren

1981 tot 2005..............

Ontstaansgeschiedenis Schola en Scholaconcerten.

In het kader van de feestelijkheden bij het 25-jarig bestaan van de voormalige Goede Herderkerk in september 1981 werd onder meer een concertuitvoering gegeven. Aan die uitvoering werd, naast het parochieel zangkoor van de kerk, medewerking verleend door diverse zangsolisten en ook instrumentalisten.
Dit jubileumconcert kan worden beschouwd als de eerste aanzet tot wat later de zondagmiddagconcerten werden. In beginsel waren dat kleine concerten van hooguit 45 minuten, waarin
naast kerkelijke muziek in het begin vaak ook nog veel werdlijke muziek ten gehore werd gebracht. Zo hebben bijvoorbeeld ooit de Liebesliederwalzer van Johannes Brahms op het programma gestaan.

De bezetting van de Schola van de Goede Herder
hoewel die toen nog niet direct deze naam droeg bestond voornamelijk uit een selectie koorleden uit het parochiële zangkoor, aangevuld met zangstemmen die door Frans Dijkman (dirigent en initiator) uit zijn schijnbaar onuitputtelijke bestand met muzikale kennissen werden geselecteerd.

Met ondersteuning en vaak ook de solistische medewerking van concertmeester Dick de Reus werden de zondagmiddagconcerten gauw een succes. Daarbij mag zeker de grandioze ondersteuning van de vrouw van Frans Dijkman, Martha, niet worden vergeten. Vaak op de achtergrond regelde zij vele zaken die het Frans mogelijk maakte zich alleen op de muzikale aspecten van de concerten te concentreren.

Moesten bij de eerste concerten de bezoekers naar binnen worden “gelokt” door enthousiaste koorleden en was het bezoekersaantal in het begin op de vingers van een paar handen te tellen; na verloop van enkele concerten nam het bezoekersaantal toe, mede door de publiciteit die op velerlei wijze aan die concerten werd gegeven: posters, flyers, lokale en regionale kranten, zelfs radio-interviews droegen bij aan de populariteit van die concerten.
De frequentie van de concerten lag in de beginjaren erg hoog: elke maand was er een uitvoering, met uitzondering van de vakantiemaanden. Rond de hoogfeesten was er dan altijd een extra feestelijk tintje aan zo’n concert.

Maar na enkele jaren bleek de formule van de maandelijkse concerten zeer arbeidsintensief en uiteindelijk niet vol te houden. Frans Dijkman koos er daarom voor om het aantal concerten te beperken tot vier, met name geconcentreerd rond een aantal kerkelijke hoogfeesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren, alsmede rond de viering van Allerheiligen en Allerzielen.
De programma’s van de concerten werden samengesteld uit de
vaak kerkelijke muziek die voor de betreffende hoogfeesten waren gecomponeerd.
Nadat in 1984 de Goede Herderkerk moest worden gesloten en de kerkelijke activiteiten zich concentreerden in de Sint Jans Basiliek, werd voor een beperkt aantal concerten toch nog gebruik gemaakt van het leegstaande kerkgebouw.

Voor het eerst (in 1986???) werd het eerste concert door de Schola van Sint Jan/Goede Herder in de basiliek gehouden. Na verloop van tijd zijn van de vier oorspronkelijke concerten er nog drie overgebleven. Omdat het Pinksterconcert enerzijds de minste publieke belangstelling opleverde maar ook omdat er zo kort na het Paasconcert vaak weinig repetitietijd was voor een goed Pinksterconcert, is er toen voor gekozen dit Pinksterconcert te laten vervallen.

Dankzij de uitgelezen keuze van de muziekstukken en mede ook dankzij de zeer afwisselende programmering van de concerten is de publieke belangstelling voor de drie resterende concerten gestaag gegroeid. Zeker met Kerstmis was en is de basiliek overvol en moet het publiek vaak met een staanplaats genoegen nemen.

De Scholaconcerten zijn een begrip geworden in Laren en het Gooi. Vele trouwe bezoekers houden met de hoogfeestdagen in hun agenda een plaats vrij voor deze muzikale hoogtepunten.

Alles leek voorspoedig te gaan, maar Frans Dijkman werd ziek. Hij zette alles op alles om toch vooral door te kunnen gaan met zijn werk als kerkmusicus in de Basiliek en met de concerten van de Schola. Maar helaas... op 14 oktober 2004 overleed hij.

Op tweede Kerstdag 2004 was er een alternatief Kerstconcert in de Basiliek wat werd aanhoord door een aangeslagen publiek.

met ingang van 2005...

In 2005 werd Hans Rikkert de Koe benoemd als dirigent/organist van het parochiële zangkoor Sint Jan-Goede Herder. Dat is het parochiële Latijnse zangkoor.... maar wat te doen met de Schola!?
Gelukkig zag Hans redenen genoeg om deze prachtige traditie op te pakken en in december 2005 was het eerste Kerstconcert onder zijn leiding. Sindsdien volgden er vele Paas- en Kerstconcerten en in 2008, 2009, 2014 en 2015 ook een Herfstconcert. Fotoverslagen van deze concerten vindt U elders op de site van de Sint Jans Schola.